Our Products

  • Home
  • Our Products
  • LIVFIRM-PLUS

LIVFIRM-PLUS

LIVFIRM-PLUS - (LIVER WITH ENZYME):--KUTKI 150MG + BHRINGRAJA 500MG + BIABIDANG 200MG + GILOY 200MG + SANUF 100MG + PIPAL 200MG + HARITAKI 200MG + BAHERA 200MG + KALMEGH 200MG + SONTH 200MG + NAGARMOTHA 200MG + KASNI 100MG + MAKOY 100MG + PUNARNAVA 200MG + BHUMI AMLA 200MG +HARAR 100MG + SAROOKA 100MG

LIVFIRM-PLUS

(LIVER WITH ENZYME):--KUTKI 150MG + BHRINGRAJA 500MG + BIABIDANG 200MG + GILOY 200MG + SANUF 100MG + PIPAL 200MG + HARITAKI 200MG + BAHERA 200MG + KALMEGH 200MG + SONTH 200MG + NAGARMOTHA 200MG + KASNI 100MG + MAKOY 100MG + PUNARNAVA 200MG + BHUMI AMLA 200MG +HARAR 100MG + SAROOKA 100MG

Our trusted partners